Talebiniz kaydediliyor. Lütfen Bekleyin
Servis Talebi

Aşağıda istenilen bilgileri eksiksiz tamamlayınız. Problemlerinizin en kısa sürede çözümlenmesi için, öncelikle Teknik Servis personelimizin eksiksiz ve doğru bilgilendirilmesi gerektiğini unutmayınız.

+
+
+
750 karakter kaldı

Servis Sözleşmesi

Servis formunda belirtilen malın tamir süresi 20 iş günüdür. Malın tamir süresi toplam garanti süresine eklenir. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı - üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Ürünlerin onarımı Bifra Mühendislik Ltd.Şti. yetkili teknik servislerinde veya Bifra Mühendislik Ltd.Şti.’nin yetkili kıldığı servislerde yapılacaktır.

Malın arızasının 20 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis edilir. 20 gün içerisinde arızası giderilemeyen ürünler yenileri veya muadilleri ile değiştirilebilirler. Değiştirilen ürünler için garanti süresi, eski ürünün kalan garanti süresi kadardır. 90 gün içerisinde teknik servisten alınmayan ürünlerde firma hiçbir sorumluluk kabul etmez. 90 gün içerisinde malın müşteri tarafından alınması müşterinin sorumluluğundadır.

Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir. Garanti kapsamı dışında tutulacak ürünlerin tamiratı ile ilgili olarak öncelikle müşteriden onay alınır. Müşterinin onayının ardından arıza giderilir. Müşteriye bildirilen tarihler veya servisin dışında yaşanacak gecikmeler, 20 günlük tamirat süresi dışında tutulur.

Ürün/Ürünler üzerine yapıştırılan bandrolün veya garanti etiketlerinin yırtılması ürünü garanti dışında bırakacaktır. Yazılımlardan kaynaklanan hatalar garanti kapsamı dışında tutulacaktır. Ürün/Ürünlerin düşürülmesi, kırılması, üzerine herhangi bir şey dökülmesi, bükülmesi, kısa devre, aşırı düşük veya aşırı yüksek voltaja maruz kalması, faz farkı oluşması, endüksiyon akımı etkileri, ani voltaj değişiklikleri, kullanıcı hata yada ihmalleri, satıcı tarafından temin edilmeyen veya cihaza uygun olmayan aksesuarların kullanımı, satıcı tarafından temin edilmeyen veya kullanım ve kurulum kılavuzunda tavsiye edilmeyen yedek veya sarf malzemelerin kullanımı, gerekli topraklama tedbirlerinin alınmaması gibi çevre etkileri, satıcının veya yetkili servislerin teknik personeli dışında bakım onarım kapasite artırımı, kaza, yangın ve felaketler, taşıma işlemlerinden doğabilecek arızalar yıpranmış kablo aksamlarındaki arızalar ile normal aşınma ve yıpranmalardan kaynaklanabilecek arızalar, atmosferdeki şartların neden olduğu çürüme, erozyon, korozyon, oksidasyon vb. gibi beklenmedik tedrici aşınma, yıpranma ve bozulmalar ürünün garanti kapsamı dışında tutulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu Onay Formu

Firmanız ile paylaştığım kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri teşkil eden bilgilerimin Bifra Müh.Ltd.Şti. ile işbirliği, nezdinde yapılan faaliyetlerde veya işlerde katılım ya da herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki, kapsamında; kurduğum ilişkinin amacı ile bağlantılı bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, dâhil olduğum faaliyetler ile ilgili bilgi verilmesi için, Bifra Müh.Ltd.Şti. tarafından veya sair idari veya adli makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum.

Bifra Müh.Ltd.Şti. ile kurduğum ilişki nedeniyle elde edebileceğim kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereği hukuka uygun olarak ve açık rıza ile elde etmeyi, korumayı, işlemeyi, aktarmayı; açık rıza olmadan veya hukuka aykırı olarak elde ettiğim kişisel verileri derhal silmeyi ve durumu Bifra Müh.Ltd.Şti. kişisel veri sorumlusuna bildirmeyi; aksi durumun tespiti halinde verileri ihlal edilenler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve sair idari ve yargı organlarınca bir yaptırım uygulanması ve Bifra Müh.Ltd.Şti’nin zararının doğması halinde bu zararı gidermeyi, böyle bir durumda aynı zamanda cezai sorumluluğun da tarafıma ait olduğunu bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.